Buitinių nuotekų valymo įrenginiai, siurblinės,riebalų gaudyklės,naftos produktų surinktuvai,automatiniai semtuvai ir t.t.

 Ulonų 16, Alytus

   Biologiniai  buitinių nuotekų valymo įrenginiai  ŠVBVI   -  individualios nuotekų valyklos, skirtos vieno namo (iki 5 GE) arba nedidelės grupinės nuotekų valyklos namų grupės buitinėms nuotekoms valyti. Buitinės nuotekos – nuotekos, kurios susidaro dėl žmogaus medžiagų apykaitos ir buitinės veiklos. ŠVBVI  įrenginiai dažniausiai taikomi gyvenamųjų namų buitinėms nuotekoms valyti. Įrenginiai su papildoma įranga (riebalų gaudyklėmis, septikais ar pan.) gali būti taikomi nedidelių visuomeninio maitinimo įstaigų ar kitokių, artimų buitinėms, nuotekų valymui 

  Pramoninių nuotekų  valymui šiuos įrenginius galima naudoti, kai pramoninės nuotekos savo charakteriu panašios į  buitinės nuotekas, suderinius su tiekėju. 

   Stabilus buitinių nuotekų valymo įrenginių  ŠVBVI  veikimas užtikrinamas esant neapdorotų nuotekų taršai:
 • BDS7                                        iki  70,00          g/GE d
 • BDS5                                        iki  60,87          g/GE d
 • SM                                           iki  55,0            g/GE d
 • N-NH4                                       iki  7,80            g/GE d
 • Azotas azoto druskose                iki  12,0            g/GE d
 • Fosfatai P2O                          iki  120             g/GE d 

Biologinio  buitinių nuotekų valymo įrenginiai  ŠVBVI  nėra pritaikyti:  

 • Paviršinėms  nuotekoms (nuo stogų, kiemų ir pan.);
 • Nuotekoms iš garažų ir kitų ne buitinės paskirties patalpų;
 • Nuotekoms iš didelių talpyklų (baseinų ir pan.);
 • Cheminėms medžiagoms, kurių patekimas į kanalizacijos sistemas nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (naftos produktai, agrochemija ir pan.);
 • Didelės dozės buitinei  chemijai;
 • Šiukšlėms (higieniniai paketai, nuorūkos, virtuviniai popieriniai rankšluoščiai);.
 • Geriamojo vandens minkštinimo ar nugeležinimo filtrų praplovimo vandenims.
 • Supuvusių daržovių atliekoms
 • Statybinėms šiukšlėms (smėliui,kalkėms ir t.t.), nes tai gali iššaukti kanalų užakimą.
 • Biologiškai neįrančioms medžiagoms ( plastikinės plėvelės, nuorūkos, higieniniai paketai ir t.t.).
 • Cheminėms medžiagoms, sudarančiom chloro junginius (balikliai, valikliai ir pan.).
 • Vaistams ir  vaistiniems preparatams
 • Cheminėms rūgžtims, šarmams, spiritui.
 • Miško grybų atliekoms 

Mūsų partneriai:

    Global Water INSTRUMENTATION INC

Automatiniai semtuvai, vandens proceso analizė, laboratorinė ir nešiojama įranga, skysčių ir dujų apskaitos prietaisai

 

ABANAKI OIl SKIMERS

Naftos surinkėjų , kitaip vadinamų skimerių (iš anglų kalbos - skimmer) projektavimas ir gamyba.

 

© 2009 UAB "Švarus vanduo"             

E-mail  info@svarus vanduo.lt