Buitinių nuotekų valymo įrenginiai, siurblinės,riebalų gaudyklės,naftos produktų surinktuvai,automatiniai semtuvai ir t.t.

 Ulonų 16, Alytus

Riebalų atskirtuvo parinkimas 

  1. Bendra informacija riebalų atskirtuvo parinkimui.

 Riebalų atskirtuvas parenkamas pagal standarto LT EN 1825:2005 reikalavimus.

Pradiniai projektiniai duomenys riebalų atskirtuvo dydžio parenkamui:

                 ·         Maksimalus  nuotekų debitas

                 ·         Nuotekų temperatūra

                 ·         Riebalų lyginamasis svoris

                 ·         Skalbimo priemonių ir valiklių naudojimas.

 Rekomendacijos, esant padidintai riebalų koncentracijai :

                ·         Parinkti didesnio dydžio riebalų atskirtuvą

                ·         Pritaikyti automatinį riebalų surinkimą nuo paviršiaus

                ·         Numatyti dažnesnį riebalų atskirtuvo valymą.

 Nominalus riebalų atskirtuvo dydis apskaičiuojamas pagal formulę

                         NS = QS*ft*fd*fr

čia:

NS - nominalus riebalų atskirtuvo dydis (l/s)

QS – maksimalus nuotekų debitas (l/s)

ft – koeficientas, įvertinantis nuotekų temperatūrą.

fd – koeficientas, įvertinantis riebalų lyginamąjį svorį

fr - koeficientas, įvertinantis skalbimo priemonių ir valiklių naudojimą. 

Apskaičiavus nominalų riebalų atskirtuvo dydį ir parinkus riebalų atskirtuvą, atliekamas patikrinimas pagal standarto LT EN 1825:2005  2 lentelės reikalavimus

Riebalų atskirtuvo dydis (l/s)

Minimalus riebalų atskirtuvo paviršiaus plotas  (m2)

Minimalus darbinės kameros tūris (m3)

Minimalus kaupiamų riebalų  tūris (m3)

NS (l/s)

0,25 NS

0,24 NS

0,04 NS

  1. Nuotekų maksimalaus debito skaičiavimas

Maksimalus debitas nustatomas:

a)                  specialiais skaičiavimais

b)                  naudojant nuotekų apskaitos duomenis

c)                  remiantis virtuvinės įrangos tipais ir kiekiu

d)                  remiantis taršos šaltiniais ir jų kiekiu.

       Maksimalus debitas apskaičiuojamas pagal turimus duomenis („c“ arba „d“ būdas). Rekomenduojama atlikti skaičiavimus pagal „c“ ir „d“ būdą ir priimti didesnę reikšmę. 

  1. Koeficientas, įvertinantis nuotekų temperatūrą

Aukštesnė nuotekų temperatūra trukdo išsikrti riebalus iš vandens. Rekomenduojama  naudoti priemones, sumažinančias nuotekų temperatūrą. Nesant galimybės sumažinti nuotekų temperatūrą, pritaikyti nuotekų temperatūros koeficientą ft.

Nuotekų temperatūra oC

Nuotekų temperatūros koeficientas ft

60

1,0

> 60

1,3

  1. Koeficientas, įvertinantis riebalų lyginamąjį svorį

   Nuotekoms iš virtuvių, valgyklų, skerdyklų, mėsos ir žuvies cechų, kurių sudėtyje esančių  riebalų lyginamasis svoris  0,94  g/cm3, koeficientas fd =1,0.

 Nuotekoms , kurių sudėtyje esančių  riebalų lyginamasis svoris  > 0,94  g/cm3 (sėmenų , ricinos ir kiti augaliniai aliejai), koeficientas fd =1,25. 

  1. Koeficientas, įvertinantis skalbimo priemonių ir valiklių naudojimą

 Naudojant skalbimo priemones ir valiklius,  fr = 1,3.

Esant ypatingiems atviejams (pavyzdžiui ligoninės) , fr = 1,5.

             Maksimalaus nuotekų debito nustatymas, remiantis virtuvinės įrangos tipais ir kiekiu

 Maksimalus nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę:

čia:

QS – maksimalus nuotekų debitas (l/s)

j – eilės numeris

n – kiekis (vieno tipo įrangos)

m – įrangos tipo numeris (žiūr. lentelę)

qj – didžiausias debitas pagal įrangos tipą

zj(n) – koeficientas, priklausantis nuo įrangos tipo ir kiekio

Duomenys, naudojami aukščiau pateiktoje formulėje, nurodyti lentelėje

Tipas

m

qj

(l/s)

zj(n)

n=1

n=2

n=3

n=4

n5

Katilas

 

 

 

 

 

 

 

 - išleidimas 1“

1

1

0,45

0,31

0,25

0,21

0,20

 - išleidimas 2“

2

2

0,45

0,31

0,25

0,21

0,20

Išpilamas konteineris (katilas, talpa)

 

 

 

 

 

 

 

 - Ø 70 mm

3

1

0,45

0,31

0,25

0,21

0,20

 - Ø 100 mm

4

3

0,45

0,31

0,25

0,21

0,20

Plautuvė su sifonu

 

 

 

 

 

 

 

 - Ø 40 mm

5

0,8

0,45

0,31

0,25

0,21

0,20

 - Ø 50 mm

6

1,5

0,45

0,31

0,25

0,21

0,20

Plautuvė be sifono

 

 

 

 

 

 

 

 - Ø 40 mm

7

2,5

0,45

0,31

0,25

0,21

0,20

 - Ø 50 mm

8

4

0,45

0,31

0,25

0,21

0,20

Indaplovė

9

2

0,60

0,50

0,40

0,34

0,30

Kepimo krosnis

 

 

 

 

 

 

 

 - besisukanti (Grilio tipo)

10

1

0,45

0,31

0,25

0,21

0,20

 - stcionari

11

0,1

0,45

0,31

0,25

0,21

0,20

Slėginio plovimo įtaisas

12

2

0,45

0,31

0,25

0,21

0,20

Grandiklis

13

1,5

0,45

0,31

0,25

0,21

0,20

Daržovių plovimo įrenginiai

14

2

0,45

0,31

0,25

0,21

0,20

Jei yra du arba daugiau čiaupų, naudojamų tik plauti, arba jei čiaupai nėra prijungti  prie bet kokios įrangos, nuotekų debitas  turi būti apskaičiuojamas pagal žemiau pateiktos lentelės duomenis. 

Tipas

m

qj

(l/s)

zj(n)

n=1

n=2

n=3

n=4

n5

DN 15 R 1/2

15

0,5

0,45

0,31

0,25

0,21

0,20

DN 20 R 3/4

16

1

0,45

0,31

0,25

0,21

0,20

DN 25 R 1

17

1,7

0,45

0,31

0,25

0,21

0,20

 

  1. Maksimalaus nuotekų debito nustatymas, remiantis remiantis taršos šaltiniais ir jų kiekiu

 Maksimalus nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę:

čia:

QS – maksimalus nuotekų debitas (l/s)

t – vidutinis įrenginio darbo laikas per parą (val.)

V – vidutinis nuotekų kiekis per parą (ltr.)

F- valandinis netolygumo koeficientas

  Valandinis netolygumo koeficientas F parenkamas pagal lentelę.

Maisto ruošimo virtuvės

Mėsos cechai

Viešbučių

F = 5

Maži (iki 5 GE/savaitę)

F = 30

Restoranų

F = 8,5

Vidutiniai (iki 10 GE/savaitę)

F = 35

Valgyklų

F = 20

Dideli (iki 40 GE/savaitę)

F = 40

Ligoninių

F = 13

1GE = 1 jautis arba 2,5 kiaulės

Masinio maitinimo įstaigos

F = 22

      Vidutinis nuotekų kiekis per parą 

  Vidutinis nuotekų kiekis per parą  turi būti nustatomas remiantis faktiniais matavimais, jei tai yra neįmanoma, paskaičiuojamas pagal formulę: 

Maisto ruošimo virtuvės 

V = M*Vm

čia:

M  – porcijų skaičius per parą

       Vm – vandens suvartojimas vienai porcijai. (ltr) 

Vandens  suvartojimas vienai porcijai nustatomas pagal lentelę 

Maisto ruošimo virtuvė

Vm (ltr)

Viešbučių

100

Restoranų

50

Valgyklų

5

Ligoninių

20

Masinio maitinimo įstaigos

10

Mėsos cechai

 V = MP*VP

čia:

MP  – mėsos produktų gamybos apimtis per parą , kg

       VP – vandens suvartojimas vienam mėsos produkcijos kg  

Vandens  suvartojimas vienam mėsos produkcijos kg nustatomas pagal lentelę 

Mėsos cechai

Vm (ltr)

Maži (iki 5 GE/savaitę)

20

Vidutiniai (iki 10 GE/savaitę)

15

Dideli (iki 40 GE/savaitę)

10

1GE = 1 jautis arba 2,5 kiaulės

 

  1. Atlikto parinkimo patikrinimas

Apskaičiavus nominalų riebalų atskirtuvo dydį ir parinkus riebalų atskirtuvą, atliekamas patikrinimas pagal standarto LT EN 1825:2005  2 lentelės reikalavimus 

Riebalų atskirtuvo dydis (l/s)

Minimalus riebalų atskirtuvo paviršiaus plotas  (m2)

Minimalus darbinės kameros tūris (m3)

Minimalus kaupiamų riebalų  tūris (m3)

NS (l/s)

0,25 NS

0,24 NS

0,04 NS

 

 

Mūsų partneriai:

    Global Water INSTRUMENTATION INC

Automatiniai semtuvai, vandens proceso analizė, laboratorinė ir nešiojama įranga, skysčių ir dujų apskaitos prietaisai

 

ABANAKI OIl SKIMERS

Naftos surinkėjų , kitaip vadinamų skimerių (iš anglų kalbos - skimmer) projektavimas ir gamyba.

 

© 2009 UAB "Švarus vanduo"             

E-mail  info@svarus vanduo.lt