Buitinių nuotekų valymo įrenginiai, siurblinės,riebalų gaudyklės,naftos produktų surinktuvai,automatiniai semtuvai ir t.t.

 Ulonų 16, Alytus

VALYMO  ĮRENGINIŲ EKSPLOATACIJOS  TAISYKLĖS

             Bakterijos ir kiti mikroorganizmai, esantys nutekamajame vandenyje, naudoja tirpias medžiagas kaip maisto šaltinį, paversdami jas į netirpią masę. Ši netirpi masė susideda iš gyvųjų mikroorganizmų, kanalizacijos srutų dalelių ir inertiškos (nepasiduodančios biologiniam skaidymui) medžiagos. Pagrindinis proceso principas - mikroorganizmų kolonijos augimas. Šiame etape, vykstant kovai dėl maisto, dalis  mikroorganizmų žūva, jų vietą užima nauji. Žuvę mikroorganizmai yra “suvirškinami”.

            Suspenduotų dalelių tūris pastoviai didėja, mišri skysta masė (aerotanke) tirštėja, įgaudama tamsiai rudą spalvą. Todėl perteklinę masę reikalinga periodiškai išsiurbti, tuo užtikrinant įrenginio ilgaamžiškumą.

 Išsiurbimo periodiškumo nustatymas

             Tam, kad nutekamieji vandenys būtų išvalyti iki optimalaus efektyvumo, būtina palaikyti reikiamą suspenduotų dalelių kiekį, koncentraciją (SD) (žr. kontrolinę lentelę). Mažas suspenduotų dalelių kiekis kameroje (pvz. iškart po sistemos paleidimo) sumažina sistemos našumą, t.y. piko metu sistema bus nepajėgi išvalyti nuotekas iki reikiamo lygio. Per didelis kiekis gali tapti septynių sąlygų išsivystymo sistemoje priežastimi. Išsiurbimo periodiškumo nustatymas atliekamas dumblo tūrio testo (dumblo koncentracijos) pagalba kas pusę metų. Kas 3 mėnesius reikalinga pavalyti kompresoriaus oro filtrus.

 Dumblo mišinio bandinio testas 

1. Padalinkite 1 l talpos indą į 10 vienodų dalių.

2. Dirbant kompresoriui, užpildykite indą skysčiu iš aeracinės kameros. Skystis turi būti paimtas iš vidinio kameros gylio. Neimkite bandinį iš padavimo vamzdžio.

3. Leiskite bandiniui nusistovėti 30 minučių. Jei nusėdimas vyksta lėtai, palikite bandinį 24 valandoms iki pilno nusėdimo.

4. Išmatuokite nuosėdų tūrį procentais (1 dalis - 10%). Gali atsitikti taip, kad pakyla ir plūduriuoja viršuje. Taip atsitikus, sudėkite plūduriuojančių ir nusėdusių nuosėdų tūrius.

5. Palyginkite nusėdusių nuosėdų tūrį (procentine išraiška) su kontrolinės lentelės reikšmėmis. Paprastai optimalus nusėdusių dalių lygis yra tarp 5% ir  50%. Jei tūris viršija 50% - būtinas išsiurbimas.

 Išsiurbimo procedūra

1. Nuimkite įrengimo dangtį.

2. Išsiurbkite iš pirminio sodintuvo dugno apie 95 % nuosėdų, o iš antrinio sodintuvo dugno - apie 30 %.  Skysčio lygis vienu metu sumažės visose kamerose.

3. Palikite nedidelį kiekį nuosėdų pirminiame sodintuve (5 %), kuris sutrumpins antrinio paleidimo periodą.

4. Esant aukštam gruntiniam vandeniui, užpilkite įrenginį švariu vandeniu, tuo būdu apsaugant jį nuo persilenkimo ar plūduriavimo.

Lentelė 1

Eil. Nr.

Ištekantis  vanduo

Galimi  gedimai

Gedimų pašalinimas

1.

Švarus ar lengvai  drumstas

Normalios paleidimo sąlygos

Nereikia. Patikrinti po 6 mėn.

2.

Švarus ar lengvai drumstas

Nedidelis maisto trūkumas

Sumažinti oro kiekį

3.

Lengvai drumstas, silpnas kvapas

Per ilgas paleidimo periodas dėl didelio septinio rezervuaro, didelis skalbyklų vandens kiekis

Sumažinti oro kiekį. Sumažinti skal-byklos darbą iki 1 karto per 3 die-nas. Pridėti aktyvaus dumblo 400 l

4.

Švarus

Nėra

Patikrinti po 6 mėn.

5.

Švarus

Nėra

Patikrinti kartą per 6 mėn. Išsiurbimą atlikti tada, jei pasibaigæs garantinis terminas

6.

Švarus nedidelis nuosėdų kiekis piko metu

Per didelis aktyvaus dumblo kiekis

Atlikti išsiurbimą

7.

Drumstas, melsvai pilkas

Silpna aeracija

Patikrinti oro padavimo liniją

8.

Pilkas

Per didelis riebalų kiekis

Neleisti riebalų į valymo įrenginį, būtina statyti riebalų gaudytuvą

9.

Drumstas, melsvai pilkas

Dideli skalbyklų vandens kiekiai. Didelis riebalų ar naftos kiekis, pakliuvęs į įrenginį

Rasti toksinių medžiagų šaltinį ir pašalinti. Išsiurbti pilnai ir paleisti

 

 

Mūsų partneriai:

    Global Water INSTRUMENTATION INC

Automatiniai semtuvai, vandens proceso analizė, laboratorinė ir nešiojama įranga, skysčių ir dujų apskaitos prietaisai

 

ABANAKI OIl SKIMERS

Naftos surinkėjų , kitaip vadinamų skimerių (iš anglų kalbos - skimmer) projektavimas ir gamyba.

 

© 2009 UAB "Švarus vanduo"             

E-mail  info@svarus vanduo.lt