Buitinių nuotekų valymo įrenginiai, siurblinės,riebalų gaudyklės,naftos produktų surinktuvai,automatiniai semtuvai ir t.t.

 Ulonų 16, Alytus

VALYMO  ĮRENGINIŲ APTARNAVIMO  INSTRUKCIJA

Valymo stoties darbo rėžimas bus vykdomas sutinkamai su “Eksploatavimo taisyklėmis”.

Priežiūrą, aptarnavimą ir derinimą gali atlikti tik apmokytas darbuotojas, prisilaikydamas visų instrukcijų ir darbo saugos reikalavimų.

 1. Paleidimo periodas

    Po valymo įrenginio sumontavimo visos sekcijos pripildytos vandens. Prieš paleidimą būtina patikrinti orapūtės būklę, atidaryti visą oro linijos armatūrą ir įjungti orapūtę. Tik po to, kai orapūtė dirbs pilnu pajėgumu, visus kranelius palaipsniui užsukinėti ir sureguliuoti. Paleidimo periodas tęsiasi 5 - 20 dienų ir vykdomas eksploatuotojo.

 2. Aptarnaujantis personalas

Kiekvieną dieną:

-      patikrinti aerotanko ir antrinio sodintuvo būklę;

-     atlikti vizualinę ir garsinę orapūtės ir aeracinių elementų darbo kontrolę;

-     patikrinti dekanterio ir kitų nupylimo latakų švarumą;

-     patikrinti erliftų veiklą, ir, esant reikalui, atlikti jų valymą;

-     vizualiai patikrinti ištekančio vandens kokybę;

-     atlikti kitus reikalingus darbus sutinkamai su  eksploatacija.

 Kas savaitę:

-     kontroliuoti aktyvaus dumblo atsargas aerotanke dumblo kiekio matavimo po sedimentacijos būdu. Esant būtinumui, pašalinti perteklinį dumblą į dumblo šulinį (paprastai palaikomas 300 - 500 mg/l dumblo tūris);

 Kas mėnesį:

-      sekti orapūčių darbą;

-      kontroliuoti elektros pravedimų ir spintų būklę ir komplektiškumą;

-      kontroliuoti dumblo aukštį pirminiame sodintuve (atstumas tarp vandens lygio ir max. dumblo aukščio - 0,7 m) ir, esant reikalui, užtikrinti dumblo išvežimą.

 Kas metus:

-     atlikti didelio masto remontą ir darbus, susijusius su įrenginių priežiūra, ypač prieš žiemos sezoną; atnaujina dažų padengimus. Visi šie darbai atliekami įrenginiui esant ramybės būsenoje..

Dažniausiai sutinkami aeracijos pažeidimai ir jų pašalinimas

Pažeidimas - aeracijos sustojimas dėl techninio defekto.

Pažeidimo pašalinimas - būtina sustabdyti nuotekų tekėjimą į aerotanką. Jei remontas trunka ne ilgiau kaip 24 val., po defekto pašalinimo galima tęsti darbą. Jei nuotekų tekėjimas į aerotanką nebuvo sustabdytas laiku, arba jei remontas tęsiasi ilgiau, būtina pūvančias nuosėdas iš aerotanko ir antrinio sodintuvo išleisti ir atlikti naują aeracijos paleidimo periodą.

 Pažeidimas - netolygi aerotanko aeracija.

Pažeidimo pašalinimas - minimaliai 5 kartus sustabdyti aeraciją. Išvalymas, aeracinių elementų pakeitimas. 

Pažeidimas - paduodamo oro kiekio sumažėjimas dėl techninių priežasčių.

Pažeidimo pašalinimas - sumažinti įtekančių nuotekų kiekį ir dumblo koncentraciją sodintuve. 

Pažeidimas - deguonies koncentracijos sumažėjimas vandenyje ( 2 mg/l nitrifikacijoje ).

Pažeidimo pašalinimas - padidinti aeracijos intensyvumą, o jei tai neįmanoma - sumažinti dumblo kiekį aerotanke. 

Pažeidimas - dumblo recirkuliacijos defektas.

Pažeidimo pašalinimas - mechaniškai ar spaudiminiu vandeniu išvalyti užsiteršusį vamzdyną. Po to iš karto galima tęsti normalų darbą.  

Pažeidimas - plaukiojančio dumblo atsiradimas antrinio sodintuvo paviršiuje.

Pažeidimo pašalinimas - užtikrinti tolygų nuotekų pratekėjimą, sureguliuoti ištirpusio aerotanke deguonies sudėtį iki optimaliausios koncentracijos, pašalinti dumblą iš antrinio sodintuvo į aeraciją. 

Pažeidimas - nepakankamas išvalymo efektyvumas ir drumzlinas ištekantis vanduo.

Pašalinimas - pateikti valymo įrenginio gamintojui įtekančio ir ištekančio vandens tyrimų rezultatus, pratekančio vandens kiekį, ir pasikonsultuoti

 

Mūsų partneriai:

    Global Water INSTRUMENTATION INC

Automatiniai semtuvai, vandens proceso analizė, laboratorinė ir nešiojama įranga, skysčių ir dujų apskaitos prietaisai

 

ABANAKI OIl SKIMERS

Naftos surinkėjų , kitaip vadinamų skimerių (iš anglų kalbos - skimmer) projektavimas ir gamyba.

 

© 2009 UAB "Švarus vanduo"             

E-mail  info@svarus vanduo.lt